Team & People Performance

Vi bygger högpresterande team

Vi hjälper team att ta steget från ett ordinarie team till ett högpresterande team. Ett teams starka sida bygger ofta på sin starka integritet och samarbetsvilja inom teamet. För att ta steg mot att vara ett högpresterande team behöver teamet också samverka utanför sitt eget ansvarsområde.

Vi leder förändringsarbete

Ett team behöver förändras i sina roller och förmågor över tid för att bibehålla sin konkurrenskraft. Vi hjälper till med behovsanalys och individuell utveckling baserat på både professionellt behov och på beteendenivå.

Teamets motivation

Vi bygger, utvecklar och utmanar team för att de själva vill detta. Motivationen hos ett team bygger ofta på teammedlemmarnas behov av att lära känna varandra bättre och arbeta ännu närmare varandra för att utveckla nya förmågor och arbetssätt. Här gör vi skillnad! Vi väljer flera olika tillvägagångssätt för att arbeta med teamets trygghet och tillit.

Vi coachar ledare

Vi coachar ledare på de flesta nivåer, allt ifrån ägare till styrelseordförande och skiftledare. Då behoven av coaching idag är olika använder vi olika coaching modeller. Vi ser alltid till hela människan vid coaching då vår uppfattning är att prestationen är beroende av hur DU mår som helhet. Generellt sett så har GROW som modell, vilken vi skräddarsytt för både inköp och försäljning. Vi använder oss också av 360 Coaching baserat på att fler ger Dig som ledare feedback i olika situationer.