Ahead Services

Har du rätt ledare för att genomföra strategin?

Vi hjälper företag och organisationer att se över sina ledare och ledningsgrupper. Revisionen grundar sig på i den strategi som är satt och den kultur du vill ha i företaget. Vi behöver tillsammans med ledarna förstå prestationen som genomförts under året på individ- och teamnivå kopplat till målbilden. Vi går också igenom framtida ledarbehov och matchar dessa med de ledartalanger som har potential att utvecklas uppåt i organisationen eller horisontellt i annan roll.

Parallellt så förankrar och matchar vi successionsplaneringen för ledare och kritiska positioner mot existerande organisation kopplat till individers individuella utvecklingsplaner.

Opperativt HR-arbete

Vi har kompetens att stötta på kort eller lång sikt i operativt HR-arbete vid specifika kundbehov. Nedan är bara några exempel på områden där vi kan hjälpa dig.

  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö
  • HR-policys/rutiner
  • Rehabilitering
  • Hälsa/säkerhet
  • Omorganisation

Se över era ledare

Vi hjälper företaget med att se över sin ledarkader och förstå prestationen som genomförts under året. Vi går också igenom framtida ledarbehov och matchar dessa med de talangpooler som etablerats. Parallellt så matchar vi successionsplaneringen som inte bara ska vara en pappersövning utan vi gör den verklig mot existerande organisation.

Medarbetarundersökningar

Vi etablerar medarbetarundersökningar och tränar styrelse, ledningsgrupper och ledare att använda detta i sitt sätt att utveckla verksamheten.

Precisionsrekrytering

Vi hjälper företag och organisationer att rekrytera ledare med precision. Vår metod och vårt arbetssätt bygger på att identifiera vad som förväntas genomföras utav den kommande ledaren och minimerar på så sätt riskerna för en felrekrytering.

J2 är kända för att med precision och kvalité i sitt arbete hitta rätt ledare till rätt plats. Vi har alltid en personlig kännedom kring våra kandidater. Vi jobbar alltid med att mäta vår kundnöjdhet och kandidaternas upplevelse vilket gör att vi ständigt utvecklar våra processer till det bättre!

Vi jobbar efter ett unikt ”on-boarding”-koncept vilket är mycket uppskattat av kund och kandidat. Alla har rätt till en bra start och med rätt förutsättningar hjälper vi kandidaten och företaget att lyckas med sitt uppdrag.

Utveckla era talanger

Vi hjälper företaget att kartlägga sina talanger och etablerar samtidigt ett program för deras utveckling. Detta för att behålla och växa ledare och talanger för att därmed säkerställa:

  • Att organisationen har en intern tillväxt och en stark talangbänk att rekrytera internt ifrån
  • Medarbetares motivation stärks när det finns en tydlig karriärväg, utvecklingsplan och att de blir sedda
  • Med motivation skapas också ett engagemang, vilket i leder till högre prestation
  • När ledarna är engagerade och skapar motiverade medarbetare driver det resultatet i bolaget