Inspiration

Mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Det allra mest grundläggande i allt vi gör är våra värderingar om allas lika värde och rättigheter. Varje dag sker det inskränkningar på människors frihet att vara den de är och deras rättigheter att leva ett värdigt liv. Därför är det av yttersta vikt att samhället och dess organisationer jobbar tillsammans för att motverka kränkningar och skydda utsatta personer. För oss finns inget viktigare än att alla blir rättvist behandlade och får samma möjligheter till ett värdigt liv oavsett kön, hudfärg, ursprung eller religiös trosuppfattning.

Som guide för detta har vi FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den består av 30 artiklar som berör den enskilda människans värdighet och alla människors lika rättigheter. FN:s generalförsamling antog förklaringen år 1948 för att ena en splittrad värld efter kriget och uttrycker den gemensamma viljan hos medlemsstaterna att kämpa för en mer rättvis värld där alla blir accepterade.

För oss är det viktigt att vi formulerar och uttrycker vad vi står för, hur uppenbart det än må låta. Vi är ett företag uppbyggt på värderingar och detta är stommen vår verksamhet vilar på.

Globala målen

För en hållbar utveckling

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som är utvecklade med avsikten att eliminera den fattigdom och hunger allt för många i världen får leva med idag. Utöver detta ska de även bidra till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, stärka jämställdheten samt vara till skydd för planeten och dess naturresurser.

De 17 globala målen är framtagna av FN:s utvecklingsprogram UNDP som finns på plats i cirka 170 länder världen över. Dessa mål utgår från den hållbara utvecklingens tre dimensioner; den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Genom att jobba efter dessa mål skapar vi en hållbar utveckling, vilket innebär att vi tillgodoser våra nuvarande behov samtidigt som vi ger kommande generationer samma möjlighet att leva ett gott liv som vi har haft. Om än inte ett bättre liv.

För att dessa mål ska kunna uppnås krävs ett stort arbete från såväl civilsamhällesorganisationer som aktörer inom näringslivet över hela världen. Ansvaret ligger på oss alla att värna om planeten och alla som bor på den, både nu och i framtiden.

Sätt Science Based Targets

Tänk hållbart, gör skillnad

Idag är det viktigare än någonsin att vi tänker långsiktigt och hållbart. Vi ser allt tydligare att vårt agerande påverkar planeten vi bor på och det är upp till oss att värna om dess välmående. Planetens välmående påverkar nämligen även oss som lever på den. År 2015 skrev cirka 200 nationer under Parisavtalet och gav därmed konsensus till att arbeta för en minskning av växthusgasutsläppen och hålla den globala uppvärmningen under 2°C. Den bästa tillgängliga forskningen visar dock att vi som samhälle inte gör tillräckligt. Allt fler företag börjar nu ta ställning och över 600 företag har nu satt, eller har åtagit sig att sätta, Science Based Targets som på riktigt gör skillnad för klimatet.

Vad är Science Based Targets?

Initiativet Science Based Targets är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute samt Världsnaturfonden och är ett av We Mean Business Coalitions åtaganden. Science Based Targets grundar sig i den globala koldioxidbudgeten, vars funktion är att hjälpa oss förstå hur mycket växthusgaser vi har råd att släppa ut i atmosfären och ändå hålla oss under en global uppvärmning på 2°C. Syftet med initiativet är att hjälpa företag ta fram en strategi som säkerställer framtida tillväxt genom att planlägga hur mycket och hur snabbt företaget behöver reducera sina utsläpp av växthusgaser.

Sök inspiration

 

Ben Bryant

Professor i ledarskap & organisation vid IMD Business School

Ben Bryant är en internationellt erkänd undervisare, talare och team coach. Han har jobbat med chefer för globala organisationer över hela världen och har publicerat forskning på en rad akademiska institut. Ben jobbar för att hjälpa styrelser och ledningsgrupper bygga klimat baserade på tillit, öppenhet, utmaningar och engagemang.

Simon Sinek

Författare, föreläsare, uttald optimist och VD för Simon Sinek Inc.

Simon Sinek erhöll 2009 internationell berömmelse när han populariserade konceptet ”WHY” i sin uppmärksammade TED föreläsning. Ni vet vad ni gör och ni vet förmodligen hur ni gör det. Men vet ni verkligen varför? Med en fascination för de människor och organisationer som har det största och mest långvariga inflytandet på världen har Simon upptäckt mönster för tänkande, kommunikation och miljöer där människor presterar som allra bäst.

Brené Brown

Författare, föreläsare & Research Professor vid University of Houston

Brené har de senaste decennierna forskat i mod, sårbarhet, skam och empati. Hon är en författare med fem böcker som toppat New York Times lista för bästsäljare. Hon är en stark förespråkare för att man måste ta sig genom sårbarheten för att någonsin nå mod. Vi måste söka oss till de svåra platserna i vårt liv för det är de som visar vägen mot framgång och utveckling.

Laust Lauridsen

Skapare av ”The Brain-Friendly Approach”

Med lång erfarenhet av hjärnforskning är Laust dedikerad till att inspirera folk att arbeta med hjärnan när det kommer till förändringar och beteende. The Brain-Friendly Approach är designad för att skapa ett lätt, roligt, och belönande sätt att jobba med hjärnan med målet att riva de barriärer som kan stå i vägen för de förändringar vi vill ska ske i vårt liv eller vår organisation.