Sustainable Business Performance

Vi säkerställer strategin

Vi säkerställer att den strategiska inriktningen på företaget matchar kundens strategi. Här tydliggörs om vår strategi passar kundens och kundens kund samt om vi behöver arbeta med så kallad ”disruptive strategy & plans” för vår egen överlevnad.

Transformation

Vi bygger och skräddarsyr transformationsprogram för hela företaget och säljare specifikt. Vi bygger hela affärslogiken på kundens behov, kundens kunds behov samt utvecklar ett coachande ledarskap hos säljledare med strukturerade processer.

Vi skapar inkludering

Vi tydliggör målsättningar för samtliga ledare så att alla känner sig inkluderade i både vision och ambition!

Vi utvecklar hållbara affärer

Vi utvecklar hållbara affärer inom företaget där fokus ligger på hållbarhet utifrån ”tripple bottom line” perspektiven (finansiellt-samhället-miljömässigt). Idag är det en av våra starkaste drivkrafter i hur vi gör affärer och vi själva väljer och väljer bort kunder på dessa grunder.

Kunden i fokus

Vi tränar styrelser och ledningsgrupper i att säkerställa att de kan sina kunder, hur dessa är segmenterade och varför de segmenteras som de gör. Här leder arbetet ofta till att varje medlem i styrelsen och ledningsgruppen får en unik kund som de ska ansvara för.