Leadership & Culture

Vi skräddarsyr ledarskapsprogram

Vi bygger och skräddarsyr ledarskapsprogram för företagets värdegrund, värderingar och en vinnande målsättning.

Anpassade ledarskapsteman

Vi bygger ledarskapsteman baserat på en affärslogik som speglar företagets arbetssätt.

Vi utvecklar kritiska förmågor

Vi identifierar framtida kritiska förmågor för både företaget och dess personal samt bygger utvecklingsprogram baserat på dessa förmågor. I detta arbete kartläggs nuvarande situation kontra framtida behov genom gapanalyser. Vi gör det mätbart för att ledningsgrupp ska erhålla en samlad bild av deras humankapital och individen ska få en tydlig bild av sina nästa steg. Allt arbete kopplas alltid till företagets strategi och mål.

Vi utvecklar ambition och sätter mål

Vi utvecklar vision och ambition med företaget samt etablerar målsättning för att nå ambitionen.

Har du rätt ledare?

Vi tränar styrelser och ledningsgrupper i att säkerställa att de har rätt ledare för att klara av strategin och utveckla talanger internt.

Medarbetarundersökningar

Vi etablerar medarbetarundersökningar och tränar styrelse, ledningsgrupper och ledare att använda detta i sitt sätt att utveckla verksamheten.