Sport Management

Värdegrundsbaserat ledarskap

Vi bygger all vår värdegrund på mänskliga rättigheter och barnens rätt i samhället (barnkonventionen). Därefter kommer riksidrottsförbundets värderingar in som styrmedel. Vi vill påpeka vikten av denna ordning för att säkerställa att synen på människan först ska lägga grunden till trygg idrott och till ett värdegrundsbaserat ledarskap där allas rätt till att vara med genomsyrar föreningen.

Vi utvecklar kultur

Vi utvecklar vision och ambition med föreningen samt etablerar målsättning för att nå ambitionen. Vi tränar styrelser och ledare från alla lag i föreningen för att säkerställa att de har fått en grund för att klara av de viktigaste frågorna kring ledarskapet och våra barn.

Våga prata om det som är svårt

Vi tränar på att prata om rädslor, tillsammans med sårbarhet det kanske svåraste ämnet att hantera som ledare idag. Förväntningarna på Dig som ledare är höga och vi hjälper till att skapa en kultur där initiativ och viljan att våga göra saker är viktigare än rädslan för att ta i saker som inte känns rätt.

Skräddarsydda utbildningsprogram

Vi bygger och skräddarsyr ledarskapsprogram för föreningens värdegrund, värderingar och målsättning.