Mellansvenska Handelskammaren

Vår strategiska partner

Mellansvenska Handelskammaren [MHK] verkar för att skapa tillväxt hos sina medlemsorganisationer i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna där målet är att göra dessa regioner ännu bättre att driva företag inom. Genom att förmedla kunskap och kontakter stärker de sina medlemsorganisationers konkurrensstyrka och bidrar till välfärden i sina regioner. De engagerar sig i att utveckla bland annat sina medlemmars infrastruktur, kompetens och jobbar för att understödja internationell handel.


Vårt samarbete

Vi har ett unikt samarbete med Mellansvenska Handelskammaren där vi får möjligheten att träffa och utbilda chefer och ledare som verkar inom en rad olika branscher. Vårt mål går i linje med MHK:s, vilket är att hjälpa företag växa genom att utbilda och utveckla människorna som driver dem. Detta gör att vi ser MHK som en av våra viktigaste samarbetspartners då vi tillsammans gör positiv skillnad i regionens organisationer genom att stärka deras konkurrenskraft. I samarbete med MHK arrangerar vi kursdagar där representanter från några av MHK:s medlemsorganisationer får gå genom våra utbildningsprogram High Potentials, Next Level och Fördel Hållbarhet. De övergripande målen med utbildningarna är att skapa förståelse för varför ledarskapet är drivande när det kommer till prestation och kultur samt vilken påverkan ditt ledarskap har på dem runt omkring dig. Utöver dessa utbildningsprogram har vi även gjort riktade insatser mot ett antal av deras medlemsorganisationer. Vi jobbar även väldigt nära Mellansvenska Handelskammarens egna chefer och ledningsgrupp. Där arbetar vi hårt med deras teamutveckling för att bygga en tätare organisation.


High Potential

High Potential 1 – Ledarskapsutbildning

High Potential 1 är ett utbildningsprogram som främst riktar sig till nya chefer och ledare som är på väg upp i karriären. Utbildningen består av fyra moduler där deltagarna får expandera sin syn på vad det innebär att vara ledare och förses med verktyg för att bygga högpresterande team.

185
Utbildade ledare
81
Utbildade företag

High Potential 2 – Affärsutveckling

High Potential 2 är ett utbildningsprogram bestående av fyra moduler där deltagarna får bättre förståelse för sina kunders värdekedja samt hur de kan använda denna för att utveckla sina affärer genom att skapa mervärdesförslag till kunden.

33
Utbildade ledare

HP Next Level – Fördjupningskurs

I Next Level dyker vi djupare i vad som format Dig som ledare och hur Du kan ta tag i den delen i Ditt framtida arbete som ledare. Du får fördjupa Dig i Dina beteenden och hur hjärnan fungerar samt hur Du som ledare driver förändring hos såväl Dig själv som i företaget.


Vad uppskattade deltagarna mest med High Potential?

Jag uppskattar att vi tar i de svåra frågorna, att vi utmanas och samtidigt tycker jag att jag får mkt bekräftelse. HP har blivit min ventil, min möjlighet att utveckla det jag tycker är viktigt samt tanka energi.

Lära mig om mig själv, viktigt att veta hur jag uppfattas, viktigt att ge feedback.

Att jag har fått mycket nytt i ryggsäcken och redan har lagt in en plan på att ändra saker jag gör, hur jag agerar. Fram med spegel, reflektera!