Stargate Modul 2 – Hur leder och utvecklar jag min organisation med fokus på kundens behov?

 

Som chef behöver du förstå vad kunderna efterfrågar och ta ansvar för att utvecklingen av verksamheten och organisationen hänger med när förändringar uppstår.

 

En del i ansvaret handlar om att klara av att utbilda och utveckla sina medarbetare kring produkter och tjänsternas innehåll samt vilka beteenden som vi vill att kunden ska få uppleva.

 

Förresten, ordet kund kan naturligtvis ersättas med liknande betydelser som får oss att tänka lite annorlunda på vilka beteenden som ligger bakom våra erbjudanden. Till exempel, vad händer med dig när du tänker på ordet gäst? Kanske kan det bli en annan betydelse i hur du agerar och hur du hanterar dina beteenden när du ska hantera en gäst. Eller vad händer med dig när du ska hantera en anhörig till en vårdtagare eller vårdtagaren själv?

 

Kundens behov

Hur vet du vad kunden behöver egentligen?

Du kanske har pratat med kunden, ställt lite frågor, gjort din egen analys men aldrig riktigt strukturerat din service eller dina erbjudanden för att ta hand om kundens egentliga värdeskapande aktiviteter eller lösningar till de problem som kunden kämpar med.

 

Det kan ju också vara så att kundens behov har förändrats över tid och att du inte riktigt hunnit med i utvecklingen…eller….ja, det är både komplicerat och utmanande med att välja hur man ska bemöta de behov som kunden har och samtidigt utveckla en tydlig och strukturerad service 😅

 

Team Stargate har jobbat över gränserna mellan offentlig sektor och näringsliv för att hjälpa varandra med insikter, kreativa lösningar och utveckla verkliga förslag till serviceerbjudanden.

 

Vad hindrar oss, ja vad begränsar oss ibland när vi ska utveckla vår verksamhet?

Som ledare för en verksamhet kan man ibland bli begränsad i att se lösningar på de behov, de problem och det värde som ska skapas för den kund man försöker hjälpa. Dels för att man har sin egen erfarenhet att luta sig emot och dels för att man har nått framgång med sina egna tankar och metoder. Ja, det kan faktiskt vara begränsande med sina egna perspektiv.

 

Teamet har också hanterat vad som ibland kan vara begränsningar i form av lagar och regler i en kommun men tolkas annorlunda i en annan och resonerat om hur samverkan mellan olika branscher kan bli avgörande för framgång och framför allt titta på samverkan mellan vad en kommun kan erbjuda tillsammans med näringslivet för att tydliggöra och möjliggöra nyetableringar av verksamhet.

 

Hur skapar vi specifika mervärden?

Vi drog igång arbetet med kundens behov genom att först förstå vad som gör att kunden väljer just ditt erbjudande. Det svarar på en fundamental fråga som handlar om vad gör dig unik, varför kunden väljer dig och ditt företag eller din kommun.

 

Men för att kunna uttrycka och utveckla sitt erbjudande på ett specifikt sätt så måste vi också förstå vad kunden verkligen verkligen efterfrågar. Det kräver också att vi i detalj tar reda på vad en kund behöver och varför och därefter tittar på hur vi kan differentiera vårt erbjudande och utveckla ett erbjudande, kanske tillsammans med andra partners för att vi ska bli så attraktiva som möjligt.

 

Tävlingen satte fart på mycket 😊

Ibland kan en liten tävling om några chokladpraliner göra susen. Våra olika team tog tag i både näringslivet och offentlig sektor för att utveckla produkter, tjänster och lösningar för att möta kundens verkliga behov. Kreativiteten flödade och samverkan var naturlig och något som verkligen imponerade var hur de ledare som normalt ansvarar för de tjänster, produkter och lösningar som skulle utvecklas, backade tillbaka för att lyssna på sina kollegor hur de tänkte. Allt för att få in fler perspektiv och minska möjligheten till begränsningar på grund av sin egen bakgrund, sina egna framgångsfaktorer, och kanske till del lagar och regler.

 

De förslag som presenterades hade allt ifrån utveckling av nya tjänster till emotionellt starka argument som direkt differentierade och svarade på frågan varför ska jag välja just ditt förslag.

 

Det skapades direkt reella värden med affären och kunden i fokus som vi tror kan göra skillnad omedelbart. Vi såg också världen inom omsorgen för att framtidssäkra och trygga våra medmänniskors liv med starka och känslomässiga argument.

 

Nästa steg – vår verklighet!

En dag i Tällberg tillsammans med vänner är så klart, precis som en bal på slottet, en annorlunda miljö. Men för oss så är nu nästa steg att ställa oss själva frågorna:

1. Hur gör jag som ledare för att skapa ett intresse kring mina kunder och deras behov?

2. Hur skapar jag som ledare en miljö där mina medarbetare kan utveckla vår service för att passa kundens behov?