STARGATE Modul 1 – Varför ska någon ledas av mig? 

 

Redan i rubriken börjar vi andas vad programmet handlar om. Vi har tagit det första steget på vår gemensamma resa mot ökad förståelse och samverkan inom Team Stargate. 

Under modulen så har vi fokuserat på att bygga starka relationer och vi har skapat en trygg miljö för deltagarna så att de öppet kan diskutera sina utvecklingsuppdrag med varandra. 

 

Några av våra frågeställningar 

Våra beteenden blir avgörande för hur vi väljer att bygga våra relationer. Det är också viktigt att förstå med vilken attityd vi väljer att tolka både en annan person eller hur vi tolkar t ex en skriven text. 

Vi har utmanats i frågeställningar som kräver ett djupare resonemang. T ex “varför ska någon ledas av dig?” och ”hur bygger du dina relationer?”. Men den kanske enskilt största frågan vi jobbat med handlar om vår egen sårbarhet och hur den påverkar vår förmåga att leda andra. Vad innebär sårbarhet för just dig? 

 

Sårbarhet och värme 

Vi har resonerat om vikten av att visa sårbarhet och värme på en arbetsplats, vilket är avgörande för att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö. 

 

När ledare och medarbetare känner sig bekväma att vara sårbara öppnas möjligheten till ärliga och djupare relationer som leder till ökad förståelse, samarbetsvilja och produktivitet. 

 

Om vi ska leda andra så är det en stor fördel om vi vet hur vi ska leda oss själva. Det ställer krav på vi har kännedom om våra egna beteenden. Ska vi utvecklas så behöver vi vilja lära nytt. 

Men är vi alltid redo att lära? 

 

Team Stargate har jobbat hårt med att öka insikterna kring både vår förmåga att lära och vilka hinder som finns för lärandet. Ett av hindren för lärandet är vår oförmåga att visa vår sårbarhet. 

Det kan leda till att det blir svårt att skapa en känsla av samhörighet och gemenskap. 

 

Första modulen av åtta är avklarad och programmet sträcker sig december 2024. 

Äntligen är vi igång😊 

Jerker, Anders & Isak