Setra

En grönsam partner

Med en koncern bestående av åtta sågverk, två förädlingsenheter (varav en i Storbritannien), sju olika försäljningskontor utomlands och cirka 900 anställda är Setra ett av Sveriges största träindustriföretag. Med hjälp av klimatsmarta processer tillverkar de sågade och förädlade trävaror för kundernas alla möjliga behov.

 

Uppdraget

Teambuilding Beyond Performance

På Setra har vi tillsammans med marknadschefen förstärkt hans team genom ett program som heter Teambuilding Beyond Performance. I detta program har vi tittat närmare på de centrala teamprocesserna för att utveckla de tjänster som finns i organisationen, tydliggjort rollerna inom teamet samt fått insikt i vad som krävs utifrån en kundcentrisk organisation.

Setra UK

Setra UK är en lokal organisation i England med verksamhet längs hamnen tre mil norr om London. De arbetar med vidareförädling av virke som kommer med båtarna och ska säljas vidare i England. Även med Setra UK har vi jobbat med att stärka teamet och tydliggöra roller och ansvar. Vi har även varit med och sett över vilken kompetens de kommer behöva i framtiden då produktutvecklingen är en central del inom Setra.

Personlig Coachning

Vid sidan av våra utbildningar har vi två uppdrag där vi ansvarar för personlig coaching av två chefer inom Setra Group. Den första av dessa är Calle Petterson, ansvarig för Setra UK, där vi hjälper honom att lyckas i sitt uppdrag. Den andra av dessa två chefer är Anna-Lena Gull som är ansvarig över utvecklingen av sågverket i Långshyttan samt KL-trä upplägget.