Fiskarheden

Förser världen med kvalitetsvirke

Fiskarheden är ett av Sveriges största privatägda sågverk som varje år producerar mer än 350 000 kubikmeter högkvalitativt furuvirke. Som ett av de modernaste sågverken i Sverige förser de länder över hela världen med virke av högsta kvalitet. För Fiskarheden är hållbarhet ett viktigt koncept som det arbetas hårt med genom hela produktionskedjan.

 

Uppdraget

Ledarskapsprogram

Med Fiskarheden har vi gjort en stor investering i deras personal där vi genomfört ledarskapsprogram med två sektioner inom organisationen.

Ledningsgrupp

Vi har coachat ledningsgruppen i ledarskap och varit med i processen att etablera dem som ledningsgrupp från grunden. Till en start bestod den endast av företagets VD tillsammans med sin närmaste medarbetare. Idag har företaget en helt ny ledning som med hjälp av ett antal funktioner vi arbetat fram styr företaget.

Råvara

Med teamet på råvaruavdelningen gick vi genom vikten av att kunna serva de skogsägare vi gör affärer med. Programmet fokuserade på att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta med att hålla våra skogsägare nöjda och vilken service vi kan erbjuda dem. Utmaningen i arbetet låg i att bygga ett enhetligt team som har samma syn på hur saker ska fungera.

Styrelsearbete

Jerker innehar en styrelseposition hos Fiskarheden vilket grundar vår strategi i det arbete vi gör tillsammans. Genom sin styrelseroll får Jerker djup insikt i vad som är viktigt för Fiskarhedens framtida investeringar och hur de ska lyckas med sin verksamhet. Tillsammans bygger vi upp en strategi för hur de ska nå sina uppsatta mål och öka sin lönsamhet. Vi ser även till att de investeringar som är planerade faktiskt görs.