Partners

Mellansvenska Handelskammaren

Vår strategiska partner

Vi har ett unikt samarbete med Mellansvenska Handelskammaren där vi får möjligheten att träffa och utbilda chefer och ledare som verkar inom en rad olika branscher. Vårt mål går i linje med MHK:s, att hjälpa företag växa genom att utbilda och utveckla människorna som driver dem. Detta gör att vi ser MHK som en av våra viktigaste samarbetspartners då vi tillsammans gör positiv skillnad i regionens organisationer genom att stärka deras konkurrenskraft. I samarbete med MHK arrangerar vi kursdagar där representanter från några av MHK:s medlemsorganisationer får gå genom våra utbildningsprogram High Potentials och Next Level. De övergripande målen med utbildningarna är att skapa förståelse för varför ledarskapet är drivande när det kommer till prestation och kultur samt vilken påverkan Ditt ledarskap har på dem runt omkring Dig.