Vårt Team

Jerker Enarsson

Jerker Enarsson

Anders Berglund

Anders Berglund

Simon Granström

Simon Granström

Varför går vi upp varje morgon?

Vi går upp varje morgon med motivationen att utvecklas och vi vill inspirera andra att göra detsamma. Vi älskar att ta oss an nya utmaningar och strävar efter att bli bättre på allt vi gör. Inte bara ska vi bli bättre i allt vi gör, utan vi vill även se andra nå sin fulla potential och bli sitt bästa jag. Är du ditt bästa jag? Om inte, hur blir du det?

Värdegrundsbaserat ledarskap

För oss är en värdegrund stommen i hur företag positionerar sig i samhället. Vi hämtar lärdomar och värderingar ur FN:s arbete med mänskliga rättigheter och deras 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi tror på ett samhälle där vi ger alla människor förutsättningar att leva ett värdigt liv, oavsett bakgrund, kön eller etnicitet. Vår värdegrund bygger även på en stark tro att den fysiska och psykiska hälsan är nyckeln till goda prestationer. Därför är det oerhört viktigt för oss att jobba på dessa varje dag.

Våra värdeord: Mod & Passion

Passion är den drivkraft som kommer få Dig att ständigt vilja göra det där lilla extra och alltid sträva efter att ta nästa kliv. Passionen öppnar dörren till nya tankebanor och en känsla för detaljer. Hitta det du är passionerad för och låt det fylla dig med glädje, energi, lust, driv och entusiasm. 

Vi älskar mod! Mod innebär att våga visa sårbarhet, vara ödmjuk inför svåra situationer och att våga ta hjälp när Du behöver. Du kommer behöva ta beslut när du känner dig osäker och kanske inte har all kunskap på plats. Våga då var sann mot dig själv och ta avstamp i dina värderingar. Modet finns där Du vågar ta ställning för dina värderingar.