Kundcase

Fiskarheden

FÖRSER VÄRLDEN MED KVALITETSVIRKE

Fiskarheden är ett av Sveriges största privatägda sågverk, som varje år producerar mer än 350 000 kubikmeter högkvalitativt furuvirke.  Som ett av de modernaste sågverken i Sverige förser de länder över hela världen med virke av högsta kvalitet. För Fiskarheden är hållbarhet ett viktigt koncept som det arbetas hårt med genom hela produktionskedjan. 

Rottneros

SPECIALISTER PÅ PAPPERSMASSA

Rottneros ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av pappersmassa. De jobbar nära sina kunder för att skräddarsy sina produkter efter sina kunders önskemål och behov för att optimera processer och produkter. De bedriver för tillfället två bruk belägna i Vallvik, Hälsingland samt i Rottneros, Värmland. 

Setra

EN GRÖNSAM PARTNER

Med en koncern bestående av åtta sågverk, två förädlingsenheter (varav en i Storbritannien), sju olika försäljningskontor utomlands och cirka 900 anställda är Setra ett av Sveriges största träindustriföretag. Med hjälp av klimatsmarta processer tillverkar de sågade och förädlade trävaror för kundernas alla möjliga behov.