Mod

&

passion

Vi har en grundmurad syn på att ledarskapet är den enskilt starkaste drivkraften för ett företags utveckling och kultur. 

Vi väljer ett ledarskap som kännetecknas av mod och passion.

Alltid!

Vi skapar affärsvärde

Vi jobbar för att addera värde till Ditt företag. En god kultur bygger starka team och en god kultur startar alltid med ledaren. Vilken kultur vill Du ha i Ditt företag? Vet Du vad Du kan göra för att nå dit? Vi är ett team med lång erfarenhet av att utbilda ledare och bygga starka företagskulturer. Med hjälp av våra specialanpassade och välbeprövade verktyg kan vi tillsammans skapa en vinnande kultur!

Vi är hälsosamma ledare

Man lever som man lär är ett motto vi brinner för. För att ha styrkan och orken att vara produktiv varje dag är den personliga hälsan en stor prioritering för oss. Träning kräver disciplin, skalle och ett driv att alltid bli bättre, precis på samma sätt som att driva en framgångsrik verksamhet.  Vi utbildar hälsosamma ledare och vi tänker inte vara sämre.

När vi väljer att engagera oss står kundens behov och deras framgångsfaktorer i centrum.
Alltid!

Vi har en grundmurad syn på att ledarskapet är den enskilt starkaste drivkraften för ett företags utveckling och kultur. J2 väljer ett ledarskap som kännetecknas av mod och passion.
Alltid!

J2 adderar en pusselbit som utgör en mycket viktig skillnad och ger oss en unik plattform för vårt engagemang, nämligen hälsan. Det som kännetecknar oss är att vi tillför positiv energi, driver prestation och förändrar kultur.
Alltid!

Partners

Mellansvenska Handelskammaren

VÅR STRATEGISKA PERTNER

Vi har ett unikt samarbete med Mellansvenska Handelskammaren där vi får möjligheten att träffa och utbilda chefer och ledare som verkar inom en rad olika branscher. Vårt mål går i linje med MHK:s, att hjälpa företag växa genom att utbilda och utveckla människorna som driver dem. Detta gör att vi ser MHK som en av våra viktigaste samarbetspartners då vi tillsammans gör positiv skillnad i regionens organisationer genom att stärka deras konkurrenskraft. I samarbete med MHK arrangerar vi kursdagar där representanter från några av MHK:s medlemsorganisationer får gå genom våra utbildningsprogram High Potentials och Next Level. De övergripande målen med utbildningarna är att skapa förståelse för varför ledarskapet är drivande när det kommer till prestation och kultur samt vilken påverkan Ditt ledarskap har på dem runt omkring Dig. 

Daniel Tynell

Vi är otroligt glada och stolta över att få dela med oss av nyheten att J2 har etablerat ett härligt och inspirerande samarbete och partnerskap med Daniel Tynell! 

Daniel är mest känd som den trefaldiga Vasaloppsvinnare han är! I och med den prestationen och den resa han har gjort efteråt har Daniel en fantastik förmåga att se det positiva och alltid ha en målbild i att leda sig själv. Att vara medveten om sitt egna beteende och sina egna tankar spelar stor roll när det är dags att leverera! Att verkligen lägga energi på rätt saker.

Daniels bakgrund flätar samman med J2:s arbete med att bygga företagskultur och hur vi utvecklar ledarskapet hos er som ledare, individ och team. 

Välkommen till teamet Daniel!

Kundcase

Fiskarheden

FÖRSER VÄRLDEN MED KVALITETSVIRKE

Fiskarheden är ett av Sveriges största privatägda sågverk som varje år producerar mer än 350 000 kubikmeter högkvalitativt furuvirke. Som ett av de modernaste sågverken i Sverige förser de länder över hela världen med virke av högsta kvalitet. För Fiskarheden är hållbarhet ett viktigt koncept som det arbetas hårt med genom hela produktionskedjan. 

Rottneros

SPECIALISTER PÅ PAPPERSMASSA

Rottneros ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av pappersmassa. De jobbar nära sina kunder för att skräddarsy sina produkter efter sina kunders önskemål och behov för att optimera processer och produkter. De bedriver för tillfället två bruk belägna i Vallvik, Hälsingland samt i Rottneros, Värmland